Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Περισσότεροι οι άνεργοι από τους εργαζόμενους!


Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι λιγότεροι από τους άνεργους και τους οικονομικά ανενεργούς, σύμφωνα με μελέτη της Icap Group, η οποία έγινε με τη χρήση στοιχείων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή...Από την έρευνα προκύπτει ότι το εργατικό δυναμικό των 5,01 εκατ. ατόμων της Ελλάδος αντιστοιχούσε στο 53,8% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, (προσμετρούνται άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών). Αντίστοιχα ο αριθμός των απασχολουμένων, που το τέταρτο τρίμηνο του 2010 διαμορφώθηκε σε 4,3 εκατ. άτομα, δηλαδή το 46,1% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2011 η διαφορά διευρύνθηκε και άλλο.

Τα άμεσα αποτελέσματα της οικονομικής δυστοκίας, των σκληρών μέτρων και της ανακυκλούμενης ύφεσης καταγράφονται με την αμείλικτη γλώσσα των αριθμών που δείχνουν ότι ο μέσος αριθμός των απασχολούμενων το 2010 είναι μειωμένος κατά 2,7%, δηλαδή 120.000 άτομα, από το αντίστοιχο διάστημα του 2009.

Η αρνητική οικονομική συγκυρία φαίνεται να έπληξε κυρίως τους μισθωτούς απασχολούμενους ενώ από το γ΄τρίμηνο του 2009 παρατηρείται σημαντική μείωση και στην κατηγορία των (μικρο)εργοδοτών (απασχολούμενοι με προσωπικό).

Την ίδια ώρα συνεχής είναι η αύξηση του ποσοστού των προσωρινά απασχολουμένων, που το τέταρτο τρίμηνο του 2010 έφταναν στο 12,3% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008 ήταν στο 11,8%.

Αλλαγές έφερε η κρίση όμως και στην ποιότητα του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς διαπιστώνεται ότι μειώνονται οι απασχολούμενοι με απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης και απολυτήριο δημοτικού, ενώ αυξάνονται οι απασχολούμενοι που διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.

Τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας την γνώρισε η χώρα κυρίως το τέταρτο τρίμηνο του 2010, όταν ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε σε 712.605 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 14,5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους και 38,4% έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: