Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Απολύσεις στο δημόσιο τομέα προαναγγέλει η Κομισιόν


Συζητήσεις διεργάσιες και αντιπαραθέσεις κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκάλεσε η δημοσιοποίηση της έκεθσης της Κομισιόν για την τέτρτη αξιολόγηση του Μημονίου, συμφωνα με την οποία προβλέπονται απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων μετά την πάροδο της δωδεκάμηνης εφεδρείας και κατάργηση οργανισμών...Στην έκθεση της Κομισιόν, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η εκταμίευση της πέμπτης δόσης των δανείων, σημειώνονται οι καθυστερήσεις στην αναμόρφωση του μισθολογικού κόστους, καθώς και στη μείωση του προσωπικού στο στενό δημόσιο τομέα και τις ΔΕΚΟ.

Στο διάστημα των 12 μηνών της εφεδρείας, όπως περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο για το θεσμό της μισθωτής εφεδρείας, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πληρώνονται με το 60% του αρχικού μισθού.

Μετά την πάροδο του δωδεκάμηνου, οι υπάλληλοι μπορεί να απολύονται, εφόσον οι ανασυγκροτούμενες ΔΕΚΟ και οι συγχωνευόμενοι και καταργούμενοι οργανισμοί δεν μπορούν να τους απορροφήσουν.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση του μισθολογικού κόστους, η έκθεση αναφέρεται στο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου, το οποίο αναμένεται να αρχίζει να εφαρμόζεται από τα μέσα Αυγούστου και το οποίο σταδιακά σε ορίζονται τριετίας θα φέρει τα επίπεδα μισθών του δημοσίου σε αυτά του ιδιωτικού τομέα.

Στην έκθεση της Κομισιόν γίνεται εκτενής αναφορά και στην προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί για τη μείωση του Δημόσιου Τομέα και ειδικά στις καθυστερήσεις που σημειώνονται για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: