Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Παράταση της τελευταίας στιγμής για τα μηχανογραφικά


Παράταση της τελευταίας στιγμής για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου μέχρι 30 Ιουνίου ανακοινώθηκε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση : ''Λόγω της προκηρυχθείσας απεργίας από τη ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, για τις 28 και 29 Ιουνίου 2011, η προθεσμία οριστικοποίησης του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,...για όλους τους υποψηφίους, παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2011. Η ώρα λήξης της οριστικοποίησης είναι μέχρι 24:00 της ίδιας ημέρας. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και καμία οριστικοποίηση δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυτής της ώρας και ημέρας''.

Οι υποψήφιοι πριον συμπληρώσουν το μηχανογραφικό που φέτος θα υποβληθεί για πρώτη φορά ηλεκτρονικά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

- Μπορούμε να δηλώσουμε σχολές από δύο (2) το πολύ επιστημονικά πεδία, με τις προϋποθέσεις που έχουμε αναφέρει.

- Δεν υπάρχει σωστός ή λανθασμένος τρόπος συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, αλλά υπάρχουν κάποιοι λογικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε:

α) Πριν από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου σημειώνουμε σε ένα χαρτί τις επιλογές μας.

β) Δηλώνουμε με βάση τις επιθυμίες μας από τις υψηλόβαθμες προς τις χαμηλόβαθμες σχολές.

γ) Δηλώνουμε από την κοντινότερη πόλη προς τη μακρινότερη.

δ) Εξαντλούμε στις δηλώσεις μας τις σχολές που μας δίνουν και τα δύο επιστημονικά πεδία που έχουμε επιλέξει.

ε) Συνδυάζουμε τους παραπάνω κανόνες, αλλά ο κυριότερος είναι να επιλέξουμε με βάση τις προσωπικές μας προτιμήσεις.

στ) Δηλώνουμε τις προτιμήσεις μας με τη σειρά που επιθυμούμε, με τη σειρά που ανταποκρίνονται οι σχολές στα επιστημονικά μας ενδιαφέροντα αλλά και στα οικογενειακά και οικονομικά μας δεδομένα.

ζ) Δεν επηρεαζόμαστε από τις προτιμήσεις των άλλων υποψηφίων (φίλων μας, παρέας κ.λπ.).

- Για όλες τις σχολές που δηλώνουμε, φροντίζουμε να πληροφορηθούμε για: τις βάσεις, τα προγράμματα, το πανεπιστήμιο, την πόλη, το κόστος σπουδών, τις προοπτικές της αγοράς εργασίας και την επαγγελματική αποκατάσταση

- Αποφεύγουμε τα συνήθη λάθη που γίνονται στο μηχανογραφικό, όπως:

α) Δήλωση μόνο των σχολών της πρώτης προτίμησης

β) Δήλωση μόνον ΑΕΙ και όχι ΤΕΙ

γ) Δήλωση σχολών με μόνο κριτήριο τις βάσεις ή την πόλη ή τις επιθυμίες χωρίς να κάνουμε σωστό συνδυασμό αυτών.

δ) Διπλή αρίθμηση σε κάποιες σχολές ή κενά αρίθμησης

- Συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό δελτίο, ώστε να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες εισαγωγής σε κάποια σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έστω και αν αυτή δεν ανήκει στις προτιμήσεις μας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αποτυχίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: