Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες για τα ακτοπλοϊκά ταξίδια

Ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών και των πρώτων αποδράσεων εκτός πόλης, τα δικαιώματα των επιβατών των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών έρχονται στο προσκήνιο από το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών για να λύσουν κάθε πιθανή απορία.

Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αποτελούν καθολική υπηρεσία, στην οποία κάθε ευνομούμενη Πολιτεία, που σέβεται τον "εαυτό" της, οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων σε προσιτές τιμές, σύμφωνα με το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ( ΚΕ.Π.ΚΑ).

Βασικά δικαιώματα επιβατών

Γενικά δικαιώματα

Ο μεταφορέας πρέπει να παρέχει τη θέση ή την καμπίνα στο συγκεκριμένο πλοίο και ταξίδι, που αναγράφεται, στο εισιτήριο. Σε περίπτωση, που δεν μπορεί να τα παράσχει, ο επιβάτης

δικαιούται:...

- Να ακυρώσει το εισιτήριό του και να του επιστραφεί ο ναύλος, καθώς και να του δοθεί αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου.

- Να ταξιδέψει σε θέση κατώτερη από αυτήν που πλήρωσε, λαμβάνοντας αποζημίωση το διπλάσιο της διαφοράς των δυο ναύλων.

- Να ζητήσει να ταξιδέψει σε θέση ανώτερη από αυτήν που πλήρωσε, καταβάλλοντας το μισό της διαφοράς των δύο ναύλων. (εκτός και αν ο μεταφορέας του την προσφέρει, οπότε δε δικαιούται είσπραξη διαφοράς)
1. Ακύρωση εισιτηρίου

Εάν ο επιβάτης ακυρώσει το εισιτήριο του δικαιούται : Επιστροφή του μισού ναύλου και όλων των κρατήσεων υπέρ τρίτων και του ΦΠΑ, εάν η ακύρωση γίνει 12 ώρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου, επιστροφή του 75% εάν η ακύρωση γίνει 7 ημέρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου ή επιστροφή ολόκληρου του ναύλου και όλων των κρατήσεων υπέρ τρίτων και του ΦΠΑ, εάν η ακύρωση γίνει 14 ημέρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.

Επίσης, δικαιούται τα ίδια, ανεξάρτητα, από το χρόνο ακύρωσης, όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται, εγγράφως.

Να τροποποιήσει το εισιτήριό του, για το ίδιο ή άλλο δρομολόγιο, εφόσον υπάρχουν θέσεις, χωρίς, όμως, να δικαιούται επιστροφή πιθανής διαφοράς ναύλων, εφόσον ζητήσει την αλλαγή 24 ώρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.

Για να ισχύουν τα παραπάνω, αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος επιβάτης είναι να ενημερώσει γραπτώς τον εκδότη των εισιτηρίων. Για να επιστρέψει ή να αλλάξει το εισιτήριό του, πρέπει να απευθυνθεί στον εκδότη ή στο ναυτικό πράκτορα του μεταφορέα ή στον εκπρόσωπο του.

2. Άτομα με αναπηρία

Τα άτομα με αναπηρία άνω του 80%, δικαιούνται έκπτωση 50% επί του ναύλου. Η ίδια έκπτωση χορηγείται στο συνοδό του ανάπηρου, καθώς και στο αναπηρικό όχημα.

3. Αποσκευές

Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς χειραποσκευών μέχρι 50 κιλά. Για επιπλέον βάρος, ο ταξιδιώτης πληρώνει επιπλέον ναύλο. Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δεν πληρώνουν για επιπλέον βάρος, εάν αυτό προέρχεται από τον εξοπλισμό, που διευκολύνει την κίνησή τους. Ο μεταφορέας ευθύνεται για πιθανή φθορά, απώλεια των αποσκευών, μόνο εάν ο επιβάτης τις έχει παραδώσει για φύλαξη και έχει λάβει τη σχετική απόδειξη.
4. Καθυστέρηση του πλοίου

Αν το πλοίο καθυστερήσει να αποπλεύσει από υπαιτιότητα του μεταφορέα (βλάβη ή ζημιά), ο ταξιδιώτης μπορεί:

Ή να ακυρώσει το εισιτήριό του και να του επιστραφεί όλο το αντίτιμο ή να μείνει στο πλοίο και να ταξιδέψει είτε με το ίδιο πλοίο ή με άλλο, με έξοδα και μέριμνα του μεταφορέα. Σε αυτή την περίπτωση:

Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από 4 ώρες, ο μεταφορέας πρέπει να του παράσχει γεύμα, ενώ εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από 6 ώρες και η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, ο μεταφορέας πρέπει να του χορηγήσει κατάλυμα είτε στο πλοίο είτε σε ξενοδοχείο. Κατάλυμα πρέπει να του χορηγηθεί και σε περίπτωση που η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από 6 ώρες και η ώρα του απόπλου είναι ανάμεσα στις 12:00 το βράδυ και στις 5:00 τα ξημερώματα.

Αν δεν είναι δυνατόν ο μεταφορέας να του βρει κατάλυμα, πρέπει να του καταβάλει αποζημίωση διπλάσια του ναύλου του επιβάτη.

Εάν φτάσει στον προορισμό του, με μέριμνα του μεταφορέα, με 3 ώρες καθυστέρηση, δικαιούται αποζημίωση 25% του ναύλου.

Εάν φτάσει στον προορισμό του, με μέριμνα του μεταφορέα, με 6 ώρες καθυστέρηση, δικαιούται αποζημίωση 50% του ναύλου.

Εάν, εντός 24 ωρών από την ώρα του προγραμματισμένου απόπλου, δεν προωθηθεί ο ταξιδιώτης στον προορισμό του, με μέριμνα του μεταφορέα, δικαιούται αποζημίωση το διπλάσιο του ναύλου του επιβάτη και επιστροφή του ναύλου, για το όχημά του.
5. Βλάβη του πλοίου

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του πλου ή σε κάποιο ενδιάμεσο λιμάνι, το πλοίο πάθει βλάβη ή ζημιά, με υπαιτιότητα του μεταφορέα, υπάρχει η δυνατότητα:

Ή να διακόψει το ταξίδι του και να του επιστραφεί η διαφορά του ναύλου, για το υπόλοιπο κομμάτι της διαδρομής ή να συνεχίσει το ταξίδι του. Στην τελευταία περίπτωση: εάν ο επιβάτης φτάσει στον προορισμό του με 3ωρη καθυστέρηση, δικαιούται αποζημίωση 25% του ναύλου. Ενώ εάν φτάσει στον προορισμό του με 6ωρη καθυστέρηση, δικαιούται αποζημίωση 50% του ναύλου.

Εάν η βλάβη ή η ζημιά συμβεί σε ενδιάμεσο λιμάνι και εφόσον δεν προωθηθεί ο επιβάτης, με μέριμνα του μεταφορέα, στον τελικό προορισμό του, δικαιούται:

- Τροφή, με δαπάνη του μεταφορέα.

- Κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εάν η καθυστέρηση είναι πάνω από 6 ώρες και το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει από το ενδιάμεσο λιμάνι, την επόμενη μέρα. Επίσης, κατάλυμα δικαιούται, εάν η καθυστέρηση είναι πάνω από 6ώρες και το ταξίδι διακόπηκε ανάμεσα στις 12 τα μεσάνυχτα και τις 5 τα ξημερώματα. Αν δεν είναι δυνατόν ο μεταφορέας να του βρει κατάλυμα, πρέπει να τον αποζημιώσει, με το διπλάσιο του ναύλου του επιβάτη.

- Χρηματική αποζημίωση, με το διπλάσιο του ναύλου του επιβάτη.

Όταν ο μεταφορέας ενημερώσει τον επιβάτη για την καθυστέρηση ή τη διακοπή του ταξιδιού στα μέσα της διαδρομής, οφείλει να του δώσει ένα έντυπο, στο οποίο να αναγράφει τι επιλογή κάνουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: