Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Ιδρυση 777 εταιρειών από την "Υπηρεσία Μιας Στάσης"


Εκατοντάδες νέοι επιχειρηματίες χρησιμοποίησαν την “Υπηρεσία Μιας Στάσης” για την ίδρυση των εταιριών τους, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επισημαίνοντας ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στο ΕΒΕΑ και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η διαδικασία ήταν τόσο γρήγορη και αυτοματοποιημένη ώστε χρειάστηκαν μόλις 35 λεπτά της ώρας για την ίδρυση των επιχειρήσεών τους...Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο στο διάστημα από 4 Απριλίου έως 29 Μαίου ιδρύθηκαν συνολικά 777 επιχειρήσεις στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης όλης της χώρας, ενώ εγγράφηκαν 4.935 επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 3.759 είναι ατομικές) στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)

Από αυτές τις 777 επιχειρήσεις, οι 568 ιδρύθηκαν από τα Επιμελητήρια και οι 209 από συμβολαιογράφους.

Στα στοιχεία που υπάρχουν για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης από την έναρξη της λειτουργίας της έως σήμερα, αποτυπώνεται η διαρκώς αυξανόμενη τάση ίδρυσης εταιριών, καθώς και η όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των συμβολαιογράφων και των επιμελητηρίων στις διαδικασίες. Συγκεκριμένα, από τις 4 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου 2011 ιδρύθηκαν 275 επιχειρήσεις, ενώ από τις 6 έως τις 29 Μαΐου 2011, ιδρύθηκαν συνολικά 502 επιχειρήσεις.

Θα πρέπει να επισημανθεί, πάντως, παρά τα όσα υποστηρίζει το υπουργείο ότι ακόμη το σύστημα υπηρεσίας μιας στάσης λειτουργεί μισό ηλεκτρονικά και μισό χειροκίνητα, εξ αιτίας των προβλημάτων ή έλλειψης μηχανοργάνωσης που αντιμετωπίζουν πολλές υπηρεσίες του δημοσίου και κυρίως τα ασφαλιστικά ταμεία από τα οποία πρέπει να αντλούν στοιχεία τα επιμελητήρια, γεγονός που ακόμη δυσχαιρένει την αποτελεσματική και γρήγορη λειτουργία του νέου συστήματος. Καθώς επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι ίδρυση μιας επιχειρήσης δεν σημαίνει και λειτουργία της επιχειρήσης.

Απλά έγκριση για ίδρυση λαμβάνουν οι επιχειρήσεις , ενώ για να λειτουργήσουν απαιτείται πρόσθετος χρνος για διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως ελέγχους από υγειονομικό, πυροσβεστική , πολεοδομία κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: