Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011

"Ναι" από το Δ.Σ για τη μετονομασία της οδού Δαιδάλου σε οδό Σωκράτη Γκιόλια


Ικανοποιώντας το αίτημα της οικογένειας του αδικοχαμένου Σωκράτη Γκιόλια, το οποίο είχε διατυπωθεί μέσω του δικηγόρου της Ιωάννη Αντωνέλλου, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετονομασία της οδού Δαιδάλου σε οδό Σωκράτη Γκιόλια.

Το θέμα είχε έρθει για πρώτη φορά στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου,...αλλά αποφασίστηκε η παραπομπή του σε επόμενη συνεδρίαση. Την Τετάρτη, με την επαναφορά του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία, και μειοψηφούντων των Ι. Πούλου (ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ), Χ. Κοκοτίνη (ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ) και Γ. Σόφη (ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ), τη μετονομασία της οδού.

Για τη μετονομασία της οδού απαιτείται και η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ονομασίας-Μετονομασίας Οδών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και γι' αυτό το λόγο θα της αποσταλεί η συγκεκριμένη απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: