Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011

Η Ελισάβετ «αξιοποιεί» τον Αρχιμήδη


Η βασίλισσα Ελισάβετ αποφάσισε την ηλεκτροδότηση του κάστρου του Windsor χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα το νερό.

Το σχέδιο για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη κυκλοφορία του νερού, βασίζεται σε δύο τεράστιες τουρμπίνες, ο σχεδιασμός των οποίων βασίστηκε στους κοχλίες που είχε εφεύρει ο Αρχαίος Έλληνας...μαθηματικός και μηχανικός Αρχιμήδης.

Σκοπός του Έλληνα από τις Συρακούσες ήταν να βρει ένα τρόπο προκειμένου να μπορεί να ανεβάσει το νερό σε μεγαλύτερο υψόμετρο ώστε να γίνει ευκολότερη η ύδρευση περιοχών που βρίσκονταν σε κορυφές λόφων.

Οι δύο σύγχρονες τουρμπίνες, οι οποίες και φέρουν το όνομα του Αρχαίου Έλληνα, λειτουργούν με βάση την αρχική εφεύρεση του Αρχιμήδη αν και όχι για τον ίδιο σκοπό: η λειτουργία τους περιορίζεται απλά να περιστρέφονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα με τη δύναμη του νερού.

Οι δύο αυτές τεράστιες «βίδες» που ζυγίζουν 40 τόνους η κάθε μία και έχουν μήκος που ξεπερνά τα 2 μέτρα, συνδέονται με μια γεννήτρια η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την περιστροφή τους. Ο μηχανισμός αυτός θα εγκατασταθεί στον ποταμό Thames εξασφαλίζοντας την ηλεκτροδότηση του κάστρου.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, έδωσε την έγκριση της για τη συγκεκριμένη κατασκευή, η οποία και κόστισε πάνω από 1 εκατ. λίρες, προκειμένου να εξασφαλίσει την ηλεκτροδότηση του κάστρου στο μεγαλύτερο τουλάχιστον ποσοστό από ήπιες μορφές ενέργειας που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Υπολογίζεται ότι οι «βίδες του Αρχιμήδη», όπως είναι και το όνομα που τους έχει δοθεί, θα οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 790.000 κιλά το χρόνο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: