Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Σε δεινή οικονομική κατάσταση η κυπριακή οικονομία

Σε δεινή οικονομική κατάσταση έχει εισέλθει η κυπριακή οικονομία, η οποία επιβαρύνεται υπέρμετρα και από τα αποτελέσματα της έκρηξης στη ναυτική βάση "Ευάγγελος Φλωράκης".

Σημειώνεται πως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κύπρου ανέρχεται σε 17 δισ. ευρώ και το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας είναι 10 δισ. ευρώ.

Το Κυπριακό Δημόσιο καλείται να αναχρηματοδοτήσει γύρω στο 20% του χρέους του μέχρι το Φεβρουάριο 2012, δηλαδή 2 δισ. ευρώ, ενώ χρειάζεται 700 εκατ. ευρώ περίπου για να καλύψει το φετινό έλλειμμα....

Τα επιτόκια δανεισμού της Κύπρου έχουν ανέβει σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Για το δεκαετές ομόλογο που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2010, η απόδοση αγγίζει το 8,9%, έναντι 8,6% μία εβδομάδα νωρίτερα και 6,20% στις αρχές Μαΐου. Προς το παρόν, το κράτος βασίζεται σε βραχυπρόθεσμο εγχώριο δανεισμό, μεταθέτοντας την ανάγκη προσφυγής στις διεθνείς αγορές.

Στην ήδη επιβαρημένη κατάσταση έρχονται να προστεθούν οι επιπτώσεις από την έκρηξη στη ναυτική βάση "Ευάγγελος Φλωράκης". Σε έκθεση της για την κατάσταση στην Κύπρο, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα "Φιλελεύθερος", η Credit Suisse εκτιμά ότι οι οικονομικές συνέπειες από την έκρηξη θα ανέλθουν σε 2,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 13,8% του εγχώριου ΑΕΠ. Μόνον δε το κόστος για αναδόμηση του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό αναμένεται να ανέλθει στο 1,5 δισ. ευρώ ή 8,6%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: