Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

"Οχυρά" της διαφθοράς η πολεοδομία και το δημόσιο

Τα στοιχεία για το 2010, καταδεικνύουν ότι σημειώθηκε αύξηση στον αριθμό των υποθέσεων διαφθοράς που χειρίστηκε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ενώ οι πολεοδομίες και οι υπηρεσίες που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα εμφανίζονται σαν "προπύργια" της διαφθοράς.

Ειδικότερα, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζής παρέδωσε την ετήσια έκθεση του για το 2010 στον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου αλλά και στον πρόεδρο της Βουλής, Φίλιππο Πετσάλνικο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 29 δημόσιοι υπάλληλοι τέθηκαν σε αργία, 398 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ διενεργήθηκαν 4.199 έλεγχοι από τα σώματα και τις υπηρεσίες Ελέγχου και Επιθεώρησης....

Αναλυτικότερα, το 2010 ο αριθμός των υποθέσεων που χειρίστηκε ο κ. Ρακιντζής ανήλθαν στις 1.437, σημειώνοντας αύξηση 46,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι σημαντικότερες υποθέσεις ανά κατηγορία είναι εκείνες που αφορούν:

-Στην οικονομική διαχείριση δημόσιων φορέων και υπηρεσιών (34,8%)

-Στην εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας (13,8%)

-Σε ζητήματα υγείας (9,8%)

-Σε περιβαλλοντικά θέματα (7,9)

Όπως και άλλες χρονιές έτσι και κατά το 2010, οι περισσότερες συνολικά υποθέσεις αφορούν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αν και φέτος ο στενός δημόσιος τομέας βρέθηκε στην πρώτη θέση παρουσιάζοντας άνοδο 23,3%.

Όσον αφορά στις πειθαρχικές αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το 2010 άσκησε ενστάσεις στις πειθαρχικές ποινές που υποβλήθηκαν σε δημόσιους υπαλλήλους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το 2010 κοινοποιήθηκαν στο γραφείο του 3.200 πειθαρχικές αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων. Από αυτές οι 1.602 αφορούσαν στο στενό δημόσιο τομέα και οι 1.598 στον ευρύτερο.

Ο κ. Ρακιντζής άσκησε 149 ενστάσεις, από τις οποίες οι 148 αφορούσαν στο στενό δημόσιο τομέα και μόνο η μία στον ευρύτερο.

Οι λόγοι που επέβαλαν την άσκηση ενστάσεων από πλευράς του ήταν, κυρίως, οι επιεικείς ποινές, η ανεπαρκής αιτιολόγηση, η μη ορθή εκτίμηση αποδεικτικών στοιχείων και η εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου.

Αξίζει να σημειωθεί, πως από την παρακολούθηση εκθέσεων τακτικών επιθεωρήσεων ΔΟΥ, διαπιστώνεται ότι οι εφορίες όλης της Επικράτειας λειτουργούν με πολλές ελλείψεις και πολλαπλά προβλήματα, με αποτέλεσμα την υστέρηση δημοσίων εσόδων.

Επίσης, εκκρεμούν έλεγχοι επεξεργασίας δηλώσεων και βεβαιώσεων χρεών, εκκαθαρίσεις δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παλαιότερων ετών, καθώς και δηλώσεις ΕΤΑΚ.

Ο κ. Ρακιντζής προέβη στην επισήμανση ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να επιτελεί το έργο της, αφήνοντας αιχμές για καθυστερήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: