Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Αυξήθηκε στα 461,5 ευρώ το επίδομα ανεργίας


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η αύξηση των κατώτατων αμοιβών είναι 1,6%, διαμορφώνοντας το κατώτατο ημερομίσθιο στα 33,57 ευρώ.

Συνεπώς, αυξήθηκε από 1η Ιουλίου 2011 το ημερήσιο επίδομα ανεργίας στα 18,46 ευρώ (από 18,17 ευρώ) και το μηνιαίο επίδομα στα 461,5 ευρώ (από 454,25 ευρώ), ως αποτέλεσμα της αύξησης των κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων, τα οποία καθορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση Εργασίας 2010 -2012...Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία το επίδομα ανεργίας, φθάνει στο 55% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Ο ΟΑΕΔ με εγκύκλιο του προς τις υπηρεσίες του γνωστοποίησε την αναπροσαρμογή των επιδομάτων ανεργίας, επισημαίνοντας ότι τα νέα ποσά θα ισχύσουν αναδρομικά από 1η Ιουλίου του 2011.

Ταυτόχρονα, αναπροσαρμόζονται και οι υπόλοιπες παροχές ασφάλισης, όπως τα ειδικά βοηθήματα, τα ειδικά εποχιακά βοηθήματα και η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.

Πιο συγκεκριμένα, αναπροσαρμόζονται επιπλέον:

- Το ύψος των ειδικών βοηθημάτων προς μεμονωμένους ασφαλισμένους

- Τα ειδικά εποχιακά βοηθήματα

- Το ύψος της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, το οποίο διαμορφώνεται στα 751,39 ευρώ μηνιαίως, αφού το ποσό της εν λόγω παροχής ισούται με το ποσό του κατώτατου μισθού, όπως κάθε φορά καθορίζεται από την ΕΓΣΣΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: