Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Νέα υποβάθμιση του ΟΤΕ απο την Moodys


Η Moodys προχώρησε σε νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε Β1 από Βa1...

"Αναμένουμε ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα του ΟΤΕ θα συνεχίσουν να επηρεάζονται έντονα από τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες, τον έντονο ανταγωνισμό σε όλους τους κλάδους και τους σε εξέλιξη ρυθμιστικούς περιορισμούς", αναφέρεται στην ανακοίνωση του διεθνούς οίκου...Ο ΟΤΕ, σύμφωνα με τον οίκο Moody's, θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερη πίεση να λάβει μέτρα μείωσης του κόστους λειτουργίας του, προκειμένου να περιορίσει το αποτέλεσμα στα έσοδα και τις ταμειακές ροές του από τις ακόμη πιο δυσμενείς μακροοικονομικές ή ανταγωνιστικές συνθήκες, σε ένα ανελαστικό περιβάλλον κόστους εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: