Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Οι καθηγητές των ΑΕΙ τα "βάζουν" με το υπ. Παιδείας


Η Διοικούσα Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διδακτικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) των ΑΕΙ, που συνεδρίασε πρόσφατα με αφορμή τις διαδικασίες εκλογών και εξελίξεων μελών ΔΕΠ στις σχολές με καλλιτεχνικά και αρχιτεκτονικά αντικείμενα, επικρίνει την πολιτική του υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που έχει φέρει σε δεινή και αδιέξοδη κατάσταση μια σειρά από Τμήματα και Σχολές των ΑΕΙ...Οι καθηγητές Πανεπιστημίων οι οποίοι μαζί με τους συναδέλφους τους στα ΤΕΙ προχωρούν σήμερα σε σειρά εκδηλώσεων για την ανάδειξη των προβλημάτων των ιδρυμάτων, ζητούν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου:

1. Να προχωρήσει σε πάγια νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών των αντιστοίχων Τμημάτων, με βάση την οποία τα καλλιτεχνικά γνωστικά αντικείμενα κρίνονται με απαραίτητο προσόν το δημοσιευμένο και αναγνωρισμένο κατά τον πάγιο τρόπο καλλιτεχνικό έργο, όπως για παράδειγμα οι εκθέσεις για τους εικαστικούς. Η ενδεχόμενη ύπαρξη διδακτορικού, θα πρέπει να συνυπολογίζεται, αλλά όχι ως προαπαιτούμενο προσόν.

2. Μέχρι την οριστική νομοθετική ρύθμιση, πρέπει να υπογραφεί άμεσα παράταση των δύο Προεδρικών Διαταγμάτων ΠΔ 123/84 και ΠΔ 187/96, αφού η όποια καθυστέρηση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

3. Όσοι/ες είναι ήδη υποψήφιοι/ες και έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους με καταληκτικές ημερομηνίες μέχρι την 31η Αυγούστου 2010, να τους επιτραπεί να ολοκληρώσουν την εκλογή τους, εφόσον εμπίπτουν με το ΦΕΚ της προκήρυξής τους στην εξαίρεση του ΠΔ 123/84.

Δεν υπάρχουν σχόλια: