Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Η διαφθορά αφήνει την Παιδεία στην ίδια τάξη


Άμεση σχέση μεταξύ διαφθοράς και χαμηλής ποιότητας της Παιδείας στη χώρα μας, διαπιστώθηκε σε πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι “η φοροδιαφυγή και η διαφθορά περιορίζουν τη χρηματοδότηση στην Παιδεία”.

Σύμφωνα με την έρευνα, που επικαλείται η “Καθημερινή” και φέρει τον τίτλο “Διαφθορά και φοροδιαφυγή σε οικονομίες με δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση”, με την παρούσα κατάσταση τα περισσότερα κονδύλια...παρέχονται σε τομείς όπου εμφανίζονται ευκολότερα ευκαιρίες για παράνομη πρόσοδο.

Όπως σημειώνεται στην έρευνα, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Οικονομικών Επιστήμων, Θεόδωρο Παλυβό, σε συνεργασία με τη διδάκτορα του ιδρύματος Αναστασία Λίτινα, συνήθως στις χώρες με εκτεταμένη διαφθορά, η δημόσια εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποιότητα, καθώς η ποιότητα συνδέεται με τη χρηματοδότηση.

Αυτό γιατί στις χώρες με υψηλή διαφθορά τα κονδύλια κινούνται σε διαφορετικούς τομείς, μιας και στην Παιδεία η δυνατότητα “μίζα” είναι αρκετά περιορισμένη ή εκεί που δίνεται, είναι αρκετά μικρότερη η πρόσοδος σε σχέση με τον τομέα των κρατικών υποδομών.

Το πιο σημαντικό στοίχειο είναι ότι “μια σημαντική μείωση της διαφθοράς σε μία χώρα –κατά περίπου 2,5 μονάδες- θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση κατά 6%”.

Η διαφθορά, όπως μετράται από τον Δείκτη Αντιληπτής Διαφάνειας (CPI), δηλαδή με κλίμακα από το 1 ως το 10, άγγιξε το 2009 στη χώρα μας το 3,8, έχοντας μάλιστα πέσει από το 2005 (4,3).

Αυτό μας κατατάσσει στις δύο χώρες με την υψηλότερη διαφθορά στην Ευρώπη, μαζί με τη Βουλγαρία. Τη μικρότερη διαφθορά έχει η Δανία με 9,3 και η Σουηδία με 9,2. Δεν είναι τυχαίο, επίσης, ότι σε αυτές τις χώρες οι δαπάνες για την Παιδεία είναι πολύ υψηλες επίσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: