Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Αύριο η Ετήσια Γενική Συνελευση του ΟΤΕ


Συνέρχεται αύριο το απόγευμα στο Μέγαρο της Εταιρίας, στο Μαρούσι, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ.

Η φετινή Γενική Συνέλευση διαφέρει από τις προηγούμενες όχι τόσο ως προς τη θεματολογία καθώς η ημερήσια διάταξη είναι λίγο πολύ η ίδια κάθε χρόνο, αλλά ως προς τη συγκυρία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται...Συγκεκριμένα, η σύγκληση των μετόχων γίνεται:

Στη σκιά της περαιτέρω αποκρατικοποίησης του Οργανισμού, καθώς η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να προχωρήσει στη διάθεση ενός ακόμη ποσοστού 10% των μετοχών που έχει στη διάθεσή της.

Από την πλευρά της η Deutsche Telekom να αποδέχεται, με βάση τη συμφωνίας της προηγούμενης αγοράς, να συζητήσει για την αγορά του ποσοστού αυτού με τιμή που θα είναι η μέση χρηματιστηριακή των τελευταίων 20 συνεδριάσεων του Χ.Α.Α. προσαυξημένη κατά 15%.

Υπό το βάρος της συνεχιζόμενης αρνητικής εικόνας που εμφανίζουν τα οικονομικά του Ομίλου, τα οποία εν πολλοίς αποδίδονται και στη γενικότερη κρίση που διέρχεται η ελληνική οικονομία.

Τις περικοπές δαπανών που αφορά και σε παροχές προς τους εργαζόμενους της Εταιρίας, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε κάποιο από τα θέματα, θα συνέλθει η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιουλίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: