Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Μετά την "τακτοποίηση"... έρχεται ο φόρος για τους ημιυπαίθριους!


Όσοι έσπευσαν να διευθετήσουν το θέμα των ημιυπαίθριων τούς περιμένει ένας φόρος που δεν γνώριζαν. Και δεν το γνώριζαν γιατί το αποφάσισε με εγκύκλιο που απέστειλε την Πέμπτη (2/6) ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Κουτσελάς.

Όπως γράφει το Βήμα, όσοι τακτοποίησαν ημιυπαίθριους, κλειστά γκαράζ και αποθήκες θα πρέπει να πληρώσουν Φόρο Ακίνητης Περιουσίας,...ενώ τα τετραγωνικά θα πρέπει να δηλωθούν το 2012 για να υπολογιστούν τα νέα τεκμήρια.

Η εγκύκλιος αυτή αφορά όσους διευθέτησαν τους ημιυπαίθριους χώρους το 2010 και το 2011, οι οποίοι και θα δουν ένα υψηλότερο ποσό τεκμηρίου, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να κληθούν να πληρώσουν πρόσθετους φόρους.

Διευκρινίζεται ότι οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2011, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να δηλωθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση του 2011, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 και έτσι θα συνεχίζουν να δηλώνονται και τα επόμενα οικονομικά έτη.

Ομοίως, οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2012, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να περιληφθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση 2012, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 και των επομένων οικονομικών ετών.

Σε περίπτωση, που παρά την υποχρέωση δήλωσής τους, διαπιστωθεί ότι οι τακτοποιημένοι χώροι δεν δηλώνονται ή δηλώνονται ανακριβώς στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται μετά την τακτοποίησή τους, επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι δεν επιβάλλεται αναδρομικά φόρος εισοδήματος, προσαύξηση ή πρόστιμο, για τους χώρους που τακτοποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, αν διαπιστωθεί ότι δεν δηλώθηκαν ή ότι δηλώθηκαν ανακριβώς κατά τα προγενέστερα της τακτοποίησής τους οικονομικά έτη.

Επίσης, φόρος εισοδήματος που έχει καταβληθεί για τους χώρους αυτούς κατά τα προηγούμενα της τακτοποίησής τους οικον. έτη (οικον. έτη 2011 και προγενέστερα), δεν συμψηφίζεται ούτε επιστρέφεται στο φορολογούμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: