Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Πότε θα ισχύσουν τα νέα μέτρα


Αναδρομική ισχύ θα έχουν τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η εφαρμογή τους ξεκίνησε, τυπικά, από τις 27 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την ισχύ των φορολογικών μέτρων, από το κείμενο του εφαρμοστικού προκύπτουν τα ακόλουθα:...- Η περικοπή των φοροαπαλλαγών ιατρικών εξόδων, τόκων στεγαστικών δανείων και ασφαλιστικών εισφορών ισχύει για τα εισοδήματα του 2011 που θα δηλωθούν το 2012.

- Η μείωση του αφορολόγητου ορίου (και βέβαια η νέα κλίμακα) ισχύει από 1-1-2011, που σημαίνει ότι σύντομα, μέχρι το Σεπτέμβριο αυξάνεται η παρακράτηση φόρου και μάλιστα αναδρομικά από τον Ιανουάριο.

- Τα αυξημένα έως και 78% τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ.) ισχύουν για τα εισοδήματα του 2011 που θα δηλωθούν το 2012.

- Από 27 Ιουνίου ισχύουν οι αυξημένοι φόροι στα τσιγάρα και στα καύσιμα που αφορούν συγκεκριμένα:

- Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL - Μαζούτ), που ο φόρος αυξάνεται από 19 σε 38 ευρώ, ο τόνος.

- Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων αυτοκινήτων, ο εφκ αυξάνεται, από 125 σε 200 ευρώ, ο τόνος.

- Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και για άλλες χρήσεις, ο φόρος αυξάνεται από 13 σε 60 ευρώ ο τόνος.

- Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες (πλην αυτοκινήτων) αυξάνεται από 41 σε 120 ευρώ ο τόνος.

- Η επιβολή φόρου ύψους 1,5 ευρώ, ανά γίγατζάουλ (Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη), στο φυσικό αέριο, θα επιβληθεί από την 1η Σεπτεμβρίου και θα χρεώνεται στους λογαριασμούς των χρηστών. Αφορά τόσο το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, αλλά και εκείνο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: