Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Κυριακάτικη Aller-Retour στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου 13,5 ευρώ

Έκπτωση που θα αγγίζει το 48% θα παρέχεται στους οδηγούς που περνούν τη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου, τις Κυριακές της θερινής περιόδου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιστροφή τους εντός οκτώ ωρών οπότε και θα πληρώνουν 13,5 ευρώ!

Για το λόγο αυτό, από την Κυριακή 19 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, θα διατίθεται ένα νέο προϊόν με την ονομασία «Κυριακάτικη Aller-Retour».

Έτσι η Γέφυρα θα κοστίζει την Κυριακή -σχεδόν- όσο και τα φέρρυ, επιτρέποντας τη συντομότερη διάσχιση του στενού σε 5 (αντί για 90) λεπτά συνολικά!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: