Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Επιστροφή φόρου στο 40% των φορολογουμένων


Οι τέσσερις στους δέκα φορολογουμένους λαμβάνουν επιστροφή φόρου. Η εικόνα αυτή προκύπτει και από την τέταρτη παρτίδα εκκαθαριστικών σημειωμάτων, την οποία επεξεργάστηκε και απέστειλε στους δικαιούχους η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, η τέταρτη αποστολή αφορά 411.498 εκκαθαριστικά σημειώματα,...από τα οποία τα 162.292 είναι πιστωτικά (δηλαδή το 39,44%) ενώ τα 174.117 είναι μηδενικά και τα υπόλοιπα 75.089 είναι χρεωστικά.

Μέχρι τώρα έχουν εκκαθαριστεί 1.646.623 φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες οι 653.956 είναι πιστωτικές ( δηλαδή το 39,71%), οι 687.282 είναι μηδενικές ( το 41,74%) και οι υπόλοιπες 305.385 ( το 18,555) είναι χρεωστικές.

Έτσι οι συνολικές επιστροφές φόρου από τη μέχρι τώρα πορεία εκκαθάρισης των δηλώσεων ανέρχονται σε 586,4 εκατ ευρώ έναντι 746,4 εκατ ευρώ που είναι οι πληρωμές φόρων από τους φορολογούμενους. Το ποσό των επιστροφών φόρου είναι ιδιαίτερα αυξημένο συγκριτικά με πέρυσι καθώς οι φορολογούμενοι αξιοποιούν τη νομοθεσία και υποβάλλουν αποδείξεις δαπανών στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο λαμβάνοντας αυξημένη επιστροφή φόρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: