Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Η εξαίρεση από την κατεδάφιση για 30 έως 40 χρόνια, με αντάλλαγμα την καταβολή προστίμων, για τα παρελθόντα και τα μελλούμενα έτη, είναι ο βασικός πυρήνας του προσχεδίου νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων που έχει επεξεργαστεί ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Παπακωνσταντίνου για τα αυθαίρετα. Σύμφωνα με την «Καθημερινή», τα αυθαίρετα πρόκειται να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες, με ή χωρίς οικοδομική άδεια και εντός ή εκτός σχεδίου, για καθεμία από τις οποίες θα ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις, ενώ τα παρεχόμενα κίνητρα για να δηλωθούν οικειοθελώς τα αυθαίρετα θα είναι η αναστολή κατεδάφισης, η δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου, η μη επιβολή Ενιαίου Τέλους Ακινήτων ή Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας υπό προϋποθέσεις και η απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές.

Για τα ακίνητα με οικοδομική άδεια, εξετάζονται δυο σενάρια. Σύμφωνα με το πρώτο, που δεν έχει περιορισμούς, με αίτηση των ιδιοκτητών, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 6-8 μηνών και συνοδεύεται υποχρεωτικά από αίτηση ρυθμίσεως τυχόν οφειλόμενων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αναστέλλεται η κατεδάφιση για χρονικό διάστημα 40 ετών, ανεξαρτήτως πολεοδομικής παράβασης, με υπολογισμό του προστίμου διατήρησης γι' αυτό το διάστημα και σημαντική έκπτωση. Θα απαιτείται πάντως η βεβαίωση στατικής επάρκειας από υπεύθυνο μηχανικό. Κατά το δεύτερο σενάριο θα ισχύουν όλα τα προηγούμενα αλλά μόνο για πολεοδομικές παραβάσεις εντός του νόμιμα επιτρεπόμενου ιδεατού στερεού ή σε υπόγεια.....

Για τα ακίνητα χωρίς οικοδομική άδεια θα ισχύσουν δύο διαφορετικές ρυθμίσεις για τις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές. Για τα ακίνητα χωρίς οικοδομική άδεια σε περιοχή εντός σχεδίου θα μπορεί να εκδοθεί άδεια για το «κομμάτι» της δόμησης το οποίο μπορεί να καλυφθεί νομίμως από την άδεια, ενώ όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι τους θα μπορούν να ενταχθούν στις προηγούμενες ρυθμίσεις. Για τα ακίνητα χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή, με αίτηση των ιδιοκτητών που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 6-8 μηνών και συνοδεύεται υποχρεωτικά από αίτηση ρύθμισης τυχόν οφειλόμενων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αναστέλλεται η κατεδάφιση για 30-40 έτη, με υπολογισμό του προστίμου διατήρησης γι' αυτό το χρονικό διάστημα και σημαντική έκπτωση. Απαραίτητη θα είναι βεβαίωση στατικής επάρκειας από υπεύθυνο μηχανικό.

Τα κίνητρα για την οικειοθελή δήλωση αυθαιρέτων

* Αναστολή κατεδάφισης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

* Δυνατότητα μεταβίβασης με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου, του ακινήτου.

* Μη ΕΤΑΚ ή ΦΜΑΠ για τα αυθαίρετα, εφόσον αυτά δεν είχαν δηλωθεί και υπάγονται στις φορολογικές διατάξεις περί Κεφαλαίου από τον χρόνο δήλωσής τους και εφεξής.

* Απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές για την ανέγερση, εφόσον το ΙΚΑ δεν έχει εκδώσει πράξη επιβολής εισφορών μέχρι την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Διαφορετικά ίσως προβλεφθεί στο συνολικό ποσό που υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω προσαύξηση 3-5%, η οποία αποδίδεται στο ΙΚΑ από το Δημόσιο.

Όσον αφορά την κατασκευή νέων αυθαιρέτων, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου υποστήριξε στη Βουλή ότι τα ακίνητα που ανεγείρονται μετά την έναρξη ισχύος του καινούργιου νόμου θα απαγορεύεται να μεταβιβάζονται και κάθε μεταβίβαση θα είναι αυτοδικαίως άκυρη για το σύνολο του ακινήτου, δηλαδή, οικόπεδο και κτίσμα. Μάλιστα ενδέχεται το ΥΠΕΚΑ να αφαιρέσει τις αρμοδιότητες επιβολής προστίμων από δήμους.

Από την πλευρά του, το υπουργείο ελπίζει να αποφευχθεί η ακύρωση του νέου σχεδίου για τα αυθαίρετα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τη νέα ορολογία που υιοθετήθηκε: «αναστολή από την κατεδάφιση». Υπενθυμίζεται ότι κάθε προσπάθεια νομιμοποίησης αυθαιρέτων που ανεγέρθηκαν μετά το 1983 έχει επανειλημμένως απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματική.

Έρχεται άδεια οικοδομής σε λίγα 24ωρα και κατάργηση των πολεοδομιών

Άδεια οικοδομής σε λίγα 24ωρα υπόσχεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο παράλληλα προβλέπει την κατάργηση των σημερινών Πολεοδομιών. Στο σχέδιο νόμου για την έκδοση αδειών οικοδομής και τον έλεγχο των κατασκευών ορίζεται μεταξύ άλλων πως η έγκριση της δόμησης θα πρέπει να παρέχεται σε διάστημα 5 ημερών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα έχει καταθέσει το τοπογραφικό σχέδιο και το διάγραμμα κάλυψης. Η άδεια δόμησης θα χορηγείται σε δυο μέρες. Αναφορικά με τις πολεοδομίες, αυτές θα καταργηθούν με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που έχουν σήμερα, ενώ θα διαχωριστεί το εγκριτικό από το εποπτικό έργο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: