Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Φύλλο και φτερό τα πόθεν έσχες πρωθυπουργών και μελών κυβερνήσεων


Τον άμεσο επανέλεγχο όλων των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από το 1974 έως και 2010, των προσώπων που διετέλεσαν ή διατελούν Πρωθυπουργοί, Αρχηγοί κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί Κυβερνήσεων ζητεί η ΝΔ.

H αξιωματική αντιπολίτευση προτείνει παράλληλα να ελεγχθούν και οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των συζύγων και...των ανήλικων τέκνων όλων των παραπάνω.

Πιο συγκεκριμένα, ο προτεινόμενος έλεγχος θα αφορά «πέραν της διαπίστωσης του αληθούς περιεχομένου των δηλώσεων, τη συγκριτική ανάλυση της εν γένει οικονομικής κατάστασης των προσώπων που θα ελέγχονται, δύο έτη πριν, καθόλη τη διάρκεια, καθώς και για δύο έτη μετά την παύση της ιδιότητάς τους, καθώς και τη διακρίβωση, εάν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η απόκτηση νέων ή η επαύξηση υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων από τα ανωτέρω πρόσωπα, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων τους, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσής τους. Ο έλεγχος περιλαμβάνει και τους/τις συζύγους και τα ανήλικα τότε τέκνα των ανωτέρω προσώπων».

Ο έλεγχος θα γίνει άπαξ και για αυτό το λόγο θεωρείται σκόπιμο να γίνει από Ειδική Επιτροπή Επανελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η οποία προτείνεται να είναι πενταμελής και να αποτελείται από ανώτατους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.

Σύμφωνα πάντα με την πρόταση της ΝΔ, ο διενεργούμενος έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από τη σύσταση της Επιτροπής και η έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου θα κοινοποιηθεί στη Βουλή και θα δημοσιοποιηθεί σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.

Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδικαιολόγητη απόκτηση ή επαύξηση περιουσιακού στοιχείου από τον ελεγχόμενο, τον/τη σύζυγο ή το ανήλικο τέκνο του, προτείνεται έως και δήμευση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: