Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Μητρώο τραυματισμού κρατουμένων στις φυλακές


Υποχρεωμένοι να τηρούν "Μητρώο Τραυματισμού Κρατουμένων" είναι πλέον οι Διευθυντές όλων των Καταστημάτων Κράτησης.

Με έγγραφό του ο Ειδικός Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρίνος Σκανδάμης, ζήτησε, το αργότερο μέχρι τις 6 Ιουνίου 2011, τη σύσταση και λειτουργία του εν λόγω μητρώου....Υπεύθυνοι της τήρησής του ορίζονται ο γιατρός και επικουρικά ο νοσηλευτής του Καταστήματος.

Στο μητρώο θα καταγράφονται τραυματισμοί οι οποίοι εντοπίζονται μετά από ιατρική εξέταση τόσο στους νεοεισερχόμενους κρατούμενους όσο και σε κρατούμενους του Καταστήματος «με ρητή αναφορά στο είδος και την αιτία του τραυματισμού, καθώς και την ημερομηνία και ώρα εξέτασης».

Οι διευθυντές των Καταστημάτων Κράτησης, σύμφωνα με το έγγραφο, έχουν ρητή εντολή: «Στις περιπτώσεις που ως αιτία τραυματισμού αναφέρεται βιαιοπραγία ή κρίνεται ότι έχει υπάρξει τέτοια, η Διεύθυνση οφείλει να προβεί αμελλητί στην ενημέρωση του Εισαγγελέα-Επόπτη του Καταστήματος και της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής».

Δεν υπάρχουν σχόλια: