Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Πέφτουν συνεχώς την τελευταία διετία τα έσοδα του έντυπου Tύπου.

Η δυστυχής αυτή εξέλιξη οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις, στην πτώση της κυκλοφορίας των εντύπων, αλλά και στον ανταγωνισμό από άλλα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Icap Group, από το 2006-2010, η συνολική κυκλοφορία των αθηναϊκών εφημερίδων παρουσίασε πτωτική τάση.

Το 2009, πωλήθηκαν συνολικά 16,3% λιγότερα φύλλα, σε σχέση με το 2006, ενώ η μείωση συνεχίστηκε και το 2010.

Αντίθετα, τα περιοδικά κατέγραψαν ανοδική τάση την περίοδο 2004-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,75%, στη συνέχεια όμως, ακολούθησαν φθίνουσα πορεία (μείωση 9,8%, το 2009/08).

Μέχρι το 2007 η αγορά εφημερίδων και περιοδικών σε αξία, εμφάνισε διαχρονική άνοδο την περίοδο 2001-2007.

Ωστόσο, την επόμενη διετία, η αγορά ακολούθησε φθίνουσα πορεία, με μείωση κατά 8,6% το 2009, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όσο για το 2010, εκτιμάται μείωση της τάξης του 13%, το 2010/09, ενώ για το 2011, παράγοντες του κλάδου προβλέπουν περαιτέρω συρρίκνωση της αγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: